Cai Trong Truong Em lyrics

Cái Trống Trường Em

 

Cái trống trường em
Mùa hè cũng ngủ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm yên ngủ
Buồn, buồn không
Trong những ngày hè
Bọn ḿnh đi vắng
Chỉ c̣n tiếng ve

Cái trống lặng im
Ngả đầu trên bục
Thấy em trống chào
Trống mừng vô kể
Tùng tùng tung
Tiếng trống vẫy gọi
Vào học khai giảng
Ngày đầu năm học
Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Credit Card Thoi Trang Online Shopping Mozitec Shopping Guide Baby Toys Electronic Store