Ngau Hung Ly Qua Cau lyrics

Ngẫu Hứng L Qua Cầu

 

Bằng lng đi em về với qu anh
Một c lao xanh một ging sng xanh
Một vườn cy xanh hoa tri đưa hương
Thuyền ai qua sng giọng h mnh mng
Bằng lng đi em anh đn qua cầu
Ma mưa, cầu tre dẫu kh đưa du
Bằng lng bn anh dưới mi tranh ngho
Về đy người qu chỉ c tấm lng
C chiếc xuồng ba l để yu em

i đa hoa tm tri liu riu
Ging sng nước chảy liu riu
Anh thấy em nhỏ xu, nhỏ xu anh thương
i những đm ngắm sng, nhớ em buồn muốn khc
Mnh anh ca điệu l qua cầu

Bằng lng đi em, bằng lng, bằng lng theo anh, bằng lng...

Bằng lng đi em
Bằng lng đi người yu nhỏ b
Khc dn ca bắc cầu em tới

Bằng lng đi người yu nhỏ b
Nhớ thương anh bắc cầu em tới
Ngn trng xa d nắng d gi
Vẫn khng phai điệu l qua cầu

Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Hotels Directory Cars Baby Jewelry Asia Mall Korean Fashion