Ba Cong Di Cho lyrics

B Cng Đi Chợ

 

B cng đi chợ trời mưa ci tm ci tp đi đưa b cng
Đưa b đến qung đường đng đưa b về tận ng trong nh b
Tiền b trong ti rơi ra ci tm nhặt được trả b mua rau.

Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Hotels Directory Cars Baby Jewelry Asia Mall Korean Fashion