Ba Cong Di Cho lyrics

B Cng Đi Chợ

 

B cng đi chợ trời mưa ci tm ci tp đi đưa b cng
Đưa b đến qung đường đng đưa b về tận ng trong nh b
Tiền b trong ti rơi ra ci tm nhặt được trả b mua rau.

Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Credit Card Thoi Trang Online Shopping Mozitec Shopping Guide Baby Toys Electronic Store