Ha Trang lyrics

Hạ trắng

 

Gọi nắng trn vai em gầy đường xa o bay
Nắng qua mắt buồn , lng hoa bướm say
Lối em đi về trời khng c my
Đường đi suốt ma nắng ln thắp đầy

Gọi nắng cho cơn m chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em di gầy thm nắng mai
Bước chn em về no anh c hay
Gọi em cho nắng chết trn sng di.

Thi xin ơn đời trong cơn m ny gọi ma thu tới
Ti đưa em về chn em bước nhẹ trời buồn gi cao
Đời xin c nhau di cho mi sau nắng khng gọi sầu
o xưa d nhu cũng xin bạc đầu gọi mi tn nhau

Gọi nắng cho tc em ci loi hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gi bay
o em by giờ mờ xa nẻo my
Gọi tn em mi suốt cơn m ny.
Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Hotels Directory Cars Baby Jewelry Asia Mall Korean Fashion