Ha Trang lyrics

Hạ trắng

 

Gọi nắng trn vai em gầy đường xa o bay
Nắng qua mắt buồn , lng hoa bướm say
Lối em đi về trời khng c my
Đường đi suốt ma nắng ln thắp đầy

Gọi nắng cho cơn m chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em di gầy thm nắng mai
Bước chn em về no anh c hay
Gọi em cho nắng chết trn sng di.

Thi xin ơn đời trong cơn m ny gọi ma thu tới
Ti đưa em về chn em bước nhẹ trời buồn gi cao
Đời xin c nhau di cho mi sau nắng khng gọi sầu
o xưa d nhu cũng xin bạc đầu gọi mi tn nhau

Gọi nắng cho tc em ci loi hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gi bay
o em by giờ mờ xa nẻo my
Gọi tn em mi suốt cơn m ny.
Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Credit Card Thoi Trang Online Shopping Mozitec Shopping Guide Baby Toys Electronic Store