Chang Kho Thuy Chung lyrics

Chàng Khờ Thủy Chung

 

Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em
Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi
Một khi yêu ai, tôi sẽ yêu hết ḿnh
Từ nay tôi chỉ có ḿnh em

Tôi xin em và tôi khuyên em hăy tin tôi
V́ tôi là chàng khờ dễ thương
Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này
Trừ khi tôi không c̣n trên đời nữa

Chẳng bao giờ chàng khờ này nói dối em đâu
V́ yêu là tôi đă nói hết chân t́nh
Chẳng bao giờ chàng khờ này thay đổi t́nh yêu đâu
V́ tôi là chàng khờ thủy chung

Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời
Và tôi thề tôi hứa có muôn trăng sao sẽ chứng nhân cho t́nh tôi
C̣n khi nào em nghe tôi
Để em tin tôi một lần
Th́ tôi c̣n chờ đợi em
Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời
Và tôi thề, tôi hứa tôi luôn yêu em và chỉ yêu em mà thôi
C̣n khi nào em nghe tôi
Để em tin tôi một lần
Th́ tôi c̣n chờ đợi em
Đến suốt (cuộc) đời
Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Hotels Directory Cars Baby Jewelry Asia Mall Korean Fashion