Dang Cay lyrics

Đắng Cay

 

Người yu dấu ơi, tnh đ trao anh rồi, nổi nhớ ngn khơi khng cuồn phong gi mưa no ngăn lối.
Người yu dấu ơi, d năm thng thm xa vời, bng đm tối trong lẽ loi đơn ci cuộc đời
Giọt lệ đắng cay nho trn gối bao u hoi, dĩ vng cn đy nghe thầm đau vết thương tnh xưa ấy
Thời gian đ qua, lưu luyến mi khng phai nho, mi cho đến kiếp sau tnh cn nghe xt xa
Biết thế khi xưa đừng chung đường, sọi nắng giọt mưa no ai c lường.
nh mắt đi mi cng bẽ bng, tnh đắm tnh say tnh đ lỡ lng
Vẫn mi mi yu anh yu v vng, vẫn mi mi yu anh khi duyn tnh tri ngang.

Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Credit Card Thoi Trang Online Shopping Mozitec Shopping Guide Baby Toys Electronic Store