Tien Biet lyrics

Tiễn Biệt

 

Ở nơi no cũng nhớ về qu hương
Ở nơi no cũng c tnh yu thương
Em đi my gi u buồn
Biết nơi xa đ c g vui hơn
Ring ti m mối tơ lng vấn vương

Nhớ nhớ pht phn ly
Tiễn bước em đi biết ni cu g
Em, em bước ln tu, em vẫy tay cho
L từ đy xa nhau, l từ đy xa nhau

Ở nơi ny với dng tự nhin xưa
Vẫn tin l bến đầu của mai sau
Đm đm ti chắp tay cầu
Chc em phương đ c nhiều tương lai
Với bao mơ ước đong đầy trong tay

Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau
Để by giờ rồi cũng đnh thương đau
Đm đm ti chắp tay cầu
Chc em phương đ c nhiều tương lai
Với bao mơ ước đong đầy trong tay
Real Estate Car Dealers Approved Contractors Daily Max Banks Directory Us Bank VN Markets Tankless Water Heater Cosmetic Procedures Hotels Directory Cars Baby Jewelry Asia Mall Korean Fashion